ข้าวกล้องมะลิ จากชุมชน กู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด

150.00

ข้าวกล้องมะลิ ดูแลของเกษตรกรชุมชนกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนถึงกระบวนการเก็บเกี่ยว ข้าวเม็ดเรียว ยาว ไม่ร่วน มีความหนึบเล็กน้อย


แชร์

Featured Products