ข้าวกล้องอินทรีย์ จากชุมชนบ้านหนองสะโน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

160.00

ข้าวกล้องอินทรีย์ เป็นข้าวที่ผ่านการดูแลของเกษตรกรชุมชนบ้านหนองสะโน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยวใช้การปลูกแบบนาหว่าน และนาดำ ข้าวเม็ดใหญ่มีความนุ่มมีกลิ่นของข้าวหอมมะลิ ไม่ร่วน เป็นพันธุ์ผสมระหว่างข้าวหอมนิลกับข้าวหอมมะลิ มีคุณค่าทาง


แชร์

Featured Products