ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จากชุมชนบ้านหนองสะโน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

150.00

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ด้วยการดูแลของเกษตรกรชุมชนบ้านหนองสะโน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงการเก็บเกี่ยว เป็นพันธุ์ที่ถูกพัฒนาจากข้าวหอมมะลิ105 ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกร ข้าวสารขัดสี เม็ดเรียวยาว หุงแล้วไม่ร่วน มีความหนึบเล็กน้อ


แชร์

Featured Products