ข้าวหอมมะลิ 105 จากชุมชนบ้านโนนยาง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150.00

ข้าวหอมมะลิ105 จากชุมชนบ้านโนนยาง อ.กุดชุม จ.ยโสธร พัฒนาสายพันธุ์จนได้รับรางวัลข้าวยอดเยี่ยมของโลกปี 2019 เป็นข้าวที่มีความไวต่อแสง ต้องการความชื้นน้อย สามารถเก็บไว้ในพื้นที่เย็น นิยมเพราะปลูกในช่วงต้นฤดูหนาว ข้าวเม็ดใหญ่ หุงแล้วนุ่ม ไม่เหนียวและไม่


แชร์

Featured Products