ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ จากชุมชนบ้านโนนยาง อ.กุดชุม จ.ยโสธร

150.00

ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ เป็นข้าวสายพันธ์ุไทยที่พัฒนามาจากข้าวหอมมะลิ 105 มีลักษณะกิ่งข้าวเหนียว หอม ร่วน มีกลิ่นของใบเตยจากข้าวหอมมะลิ เม็ดเล็ก เรียวยาวมีสำน้ำตาลเข้ม มีประโยชน์สูงและมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับสายสุขภาพ *รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จ


แชร์

Featured Products